» schone buurt is een mooie buurt «

Herkenbaar in beeld

Medewerkers van de stichting zijn nu makkelijk te herkennen. Heeft u een vraag of melding, spreek ons gerust aan. Wij helpen u graag.


Den Helder Cultuurchallenge: kom op met jouw idee!

Je hebt nog een paar weken om jouw idee in te sturen waarmee je Den Helder nóg sterker als cultureel hart van de regio op de kaart zet. Onze cultuurchallenge sluit op 5 februari! Misschien brengen de aanstaande feestdagen je op inspirerende gedachten? [meer]

Meedoenregeling 2017 voor minima

Ook dit jaar de Meedoenregeling van start. Deze regeling is bestemd voor inwoners met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm en een klein vermogen. De tegemoetkoming bedraagt 100 euro per persoon. U kunt vanaf 27 november 2017 via www.denhelder.nl een aanvraag indienen of via https://digid.nl/aanvragen.

Stadsnieuws

Iedere zondag publiceert de gemeente Den Helder belangrijke informatie op de Stadsnieuwspagina in Den Helder op Zondag. Edities in pdf-formaat.


Maximumsnelheid scootmobiel

Wij krijgen veel de vragen; wanneer mag je een scootmobiel rijden, waar, hoe snel en zijn daar regels voor? Vaak blijken de bestuurders niets van de regels af te weten.

We hebben de regels voor deze groep bestuurders op een rij gezet [meer]''De holle kies'' op de Binnenhaven gedicht

Maar wat er allemaal aan vooraf ging zijn we bijna vergeten.

Veel geduld loont wel blijkt uit het artikel. Vijf jaar geleden kwam de buurt met een probleem bij onze Stichting Wijkbelang Visbuurt [nu Wijkbelang sbdl].

Op de binnenhaven, waar gewoond werd op een manier die voor Den Helder onwaardig was, door mensen die heel diepgezonken waren in hun leven. Mensen zonder uitkering, verslaafde en mensen die door ongeluk of andere oorzaken nergens meer onderdak konden vinden. Er gebeurde van alles in dit slooppand en veel dingen konden het daglicht niet verdragen.

Ik zal u verdere details besparen. De verhuurder deed niets anders als geld innen en de omgeving stond volledig machteloos. Het wekte bij mij zoveel woede richting de eigenaar en de overheid. Dit omdat de bewoners die in die zwijnenstal moesten leven met bedreigingen van handelaren en de eigenaar van het pand.

Door eigen schuld of niet dat kon ik niet hebben. Ik heb met buren foto's staan maken van handel en wandel rondom het pand.

Hoe wij daarna met de afdeling Handhaving en de Stichting Wijkbelang Visbuurt de samenwerking hebben opgepakt en gezamenlijk hebben gezorgd, dat het leeg is gehaald en zelfs met de grond gelijk hebben gekregen. Is een heel lange weg geweest, maar na jaren toch gelukt.

Natuurlijk waren er mensen heel boos op me, maar dat liet me echt helemaal koud. Het was niet de eerste keer van mijn leven dat iemand mij niet mocht. Na de sloop ontstond er een groot gat in de doorgangsweg door Den Helder. Ik heb een aantal keer gesproken met beleggers en een vertegenwoordiger van de Woningstichting.

Het was nooit "nee" maar niet het juiste moment. Er moet ook geld zijn, dit werd onthouden en overwogen, het geduld werd op de proef gesteld, maar het werd niet vergeten.

Nu komen er vier herenhuizen aan de voorkant en erachter vier woningen in de sociale klasse, die gebouwd gaan worden door de woningstichting. Na jaren een groot gat is dit een mooi nieuws.

Soms duurt het iets langer en word het geduld op de proef gesteld, maar dan ontstaat er wel iets moois. Met dank aan de Woningstichting, buurtbewoners, afdeling Handhaving van de gemeente en wij natuurlijk: Stichting Wijkbelang sbdl.

Koos van Dongen.


Regeling huishoudelijke hulp toelage ook in 2018

30 november 2017

Sinds een aantal jaren kunnen inwoners uit de Wmo- doelgroep gebruikmaken van de regeling huishoudelijke hulp toelage. Dit geldt ook voor mensen die niet in de Wmo doelgroep zitten maar tijdelijk in een lastige situatie verkeren. Omdat deze regeling voorziet in een behoefte heeft de gemeente besloten om de regeling voort te zetten.

In het afgelopen jaar is er regelmatig een beroep gedaan op deze vorm van tijdelijke ondersteuning. De hulp is snel inzetbaar en eenvoudig aan te vragen bij één van de onderstaande zorgaanbieders. Vaak wordt deze hulp ingezet als iemand uit het ziekenhuis komt en thuis de draad weer op moet pakken. De kosten zijn € 5,00 per uur. Gedurende een periode van maximaal twaalf weken met een totaal van 36 uur.

Wie kan dit aanvragen?

Iedereen die behoort tot de Wmo doelgroep kan een beroep doen op de regeling Huishoudelijke hulp toelage. Daarnaast is de regeling voor:

mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben of behoefte hebben aan respijtzorg omdat er sprake is van een reëel risico van overbelasting;

(alleenstaande) ouders van gezinnen met veel problemen die kunnen worden ontlast door enkele uren per week huishoudelijke hulp;

inwoners die na een opname in het ziekenhuis, na een val of na een ander incident, tijdelijk behoefte hebben aan (extra) hulp bij het huishouden, zonder dat zij aanspraak willen of kunnen maken op een formele indicatie.

Voor alle aanvragers geldt de voorwaarde dat hij/zij bij de gemeente Den Helder als inwoner ingeschreven moet zijn.

Aanmelden kan bij één van de volgende zorgaanbieders:

Zorgkompas

contactpersonen mw. J. Mulder en mw. S. Smit

e-mailadres: noordholland@zorgkompas.net

telefoonnummer: 0517 431231

Vrijwaard

contactpersoon mw. Jill Kabel

e-mailadres: j.kabel@vrijwaard.nl

telefoonnummer: 0223 680824

M.I.E.P.

contactpersoon mw. A. van Dongen

e-mailadres: miep@kosterco.nl

telefoonnummer: 0111 410009

Alphatrots

e-mailadres: berend@alphatrots.nl


Tzorg

e-mailadres: astrid.gort@tzorg.nl

Hulp in huis

contactpersoon mw. A. van der Lelie

e-mailadres: info@hulpinhuis.eu

telefoonnummer: 0316 341051 of 0316 342006

Altijd Zorg Aanwezig

contactpersoon mw. R.de Vries

e-mailadres: r.devries@altijdzorgaanwezig.nl

telefoonnummer: 0223 717777

De Nieuwe Zorg Thuis

e-mailadres: steven@dnzt.nl

telefoonnummer: 085-0239043

's Heeren Loo

e-mailadres: miriam.steegers@sheerenloo.nl