» Ons doel «

Wij zetten ons zowel sociaal als maatschappelijk in, voor een mooie schone leefbare stad met zijn diversiteit aan wijken. Dit in samenwerking met bewoners en de gemeente.

Vragen en/of zaken die niet kunnen wachten bel direct;

06 83 79 59 16

Cultuur & Onderwijs

Dansen, muziekmaken, toneelspelen, schilderen, enz. ieder kind kan meedoen. Het JOC is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die in Den Helder wonen. Wanneer het gezinsinkomen onvoldoende is, kan een beroep gedaan worden op het JOC. 

Jeugdsportfonds

Den Helder creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging,

WMO Den Helder

Heeft u problemen bij uw dagelijkse gang van zaken of om zelfstandig te blijven leven? Of heeft u een algemene vraag over zorg? Neem dan contact op met de gemeente.

Zwerfafval

Inwoners kunnen zwerfafval altijd melden aan de gemeente. Er wordt dan dezelfde dag nog actie ondernomen. Melden kan op www.denhelder.nl/melden of bel naar telefoonnummer 140223 (maandag tot en met vrijdag 8.30-17.00 uur). Het kan ook via de app BuitenBeter

Gemeentelijke bijdrage voor peuter- en kinderopvang 

Ouders met een kind op de peuter of kinderopvang die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag van het Rijk kunnen vanaf 1 januari een gemeentelijke bijdrage krijgen. Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij naar een peuter- of kinderopvang gaan. Met de gemeentelijke bijdrage biedt de gemeente alle kinderen een goede basis voor het onderwijs.

Bijdrage aanvragen; Tijdens de aanmelding bij de opvang naar keuze komt de gemeentelijke bijdrage aan de orde. Daarna regelt de opvang verder alles met de gemeente. Het geld dat de gemeente bijdraagt gaat direct naar de opvang. Hoeveel die bijdrage is hangt af van het inkomen.  

Wij zijn er voor u

Wilco Verhoef

Annemarie de Vries

Koos van Dongen

Melisa van der mark

Gre van der mark

  • ideeën
  • Klachten

meld ze en wij gaan ermee aan de gang.

Donateur worden, wij van wijkbelang werken met vrijwilligers en hebben geen winst oogmerk. Alvast bedankt.

NL97 INGB 0007 183355  t.n.v. stichting wijkbelang o.v.v. Donatie 

Volg ons ook op Facebook  

https://www.facebook.com/wijkbelang.sbdl/

Meer  groen  in uw (Vis)buurt 

Stichting wijkbelang sbdl heeft met de gemeente afspraken gemaakt en een contract op met het toezien van onderhoud in de Visbuurt. Wilt u meer weten neem gerust contact met ons op.

Jeugdoverlast

Jongeren zijn zich niet altijd bewust van de effecten van hun gedrag op hun omgeving en veroorzaken soms overlast voor andere inwoners. De gemeente wil graag weten wanneer men overlast van jeugd ondervindt. Hiervoor introduceren zij een meldpunt voor het melden van deze overlast.

Aanlegplaatsen voor boten in het Helderskanaal 

Stichting wijkbelang sbdl vraagt al vanaf 2014 via de wijkconciërge om het aangezicht van de kade(s) aan het Helderskanaal te verbeteren. De gemeente heeft aangegeven te komen met een nieuwe kade langs dit hele traject maar het kan nog jaren duren voordat dit is uitgevoerd. In die tussentijd vragen wij om te handhaven. Voor degene die de regels niet (meer) kent, kwijt is of niet geïnformeerd is, deel ik deze huurovereenkomst met u.

Steeds meer verpaupering 

Buurten waar steeds meer particulieren huisbazen de woningmarkt veroveren zullen te maken krijgen met steeds meer verpaupering daar de gemeente niet kan en mag ingrijpen. Niet alle huisbazen zorgen voor goed onderhoud, zeker bij het verhuren van de woning(en) zien we vaak verpaupering. Wij proberen dit onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad. De gemeente kan en mag alleen ingrijpen indien er direct gevaar is voor bewoner(s) en omstanders. We zien graag dat de Welstandswetgeving hier een bepaling voor gaat stellen. 

Een probleem wordt opgelost door te blijven zoeken naar oplossingen, door mensen die verder willen.

Bewonersplatform, noem een onderwerp of geef je idee. Indien nodig roepen we een bijeenkomst uit.

Disclaimer

Wij willen onze deelnemers zo goed mogelijk informeren en van advies dienen. Onze website is dan ook met de uiterste zorg samengesteld. Dat zelfde geldt voor de daarin opgenomen adviezen en verdere informatie. Toch kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van deze informatie door deelnemers. Al was het maar vanwege de (soms razendsnelle) veranderingen. Het opvolgen van onze adviezen geschiedt dan ook altijd en volledig voor uw eigen rekening en risico.