» Afdeling 2 Bodem-, weg- en milieuverontreiniging «

Artikel 4:7 Straatvegen 

gereserveerd

Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen 

Artikel 4:9 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen