» Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden «

Artikel 4:10 Begripsbepalingen 

Artikel 4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden 

Artikel 4:12 Aanvraag vergunning 

Artikel 4:12a intrekken vergunning 

Artikel 4:12b Herplant-/instandhoudingsplicht

Artikel 4:12c Bestrijding iepziekte