» akte «

Omdat we transparant willen zijn kunt u de akte van oprichting inzien.