Algemene plaatselijke verordening

Wat moet u weten voor u verder gaat 

Buiten de landelijke regels en wetten hebben we ook plaatselijke voorschriften. 

Een gemeentelijke verordening is een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen verbindend voorschrift. Het is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau. De belangrijkste en meest omvattende gemeentelijke verordening in een bepaalde gemeente wordt in Nederland vaak aangeduid als Algemene Plaatselijke Verordening (afkorting APV, vroeger Algemene Politie Verordening).