» Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing «

De vergunning of ontheffing is persoonlijk, tenzij bij of krachtens deze verordening anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzetten.