» Artikel 2:14 Winkelwagentjes «

1. Een winkelier die winkelwagentjes ter beschikking stelt is verplicht deze

a. te voorzien van de naam van het bedrijf of een ander herkenningsteken, en

b. terstond te verwijderen of te doen verwijderen uit de omgeving van dat bedrijf.

2. Het in het eerste lid onder b bepaalde is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer.