» Artikel 2:26 Ordeverstoring « 

Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.