» Artikel 2:34a Begripsbepaling «

In deze afdeling wordt verstaan onder:

- alcoholhoudende drank,

- horecabedrijf,

- horecalokaliteit,

- inrichting,

- paracommerciële rechtspersoon,

- sterke drank,

- slijtersbedrijf en

- zwak-alcoholhoudende drank,

dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet.

uitgewerkt

Een paracommerciële instelling

Is een naamloze of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recratieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecagelegeheid.