» Artikel 2:34b Schenktijden paracommerciële rechtspersonen «

1. Paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank van 12.00 uur tot maximaal 00.00 uur.

2. Als er bij paracommerciële rechtspersonen als bedoeld in het eerste lid verenigings- en wedstrijdactiviteiten plaatsvinden geldt, binnen de in het eerste lid genoemde tijdvakken, de beperking dat het verstrekken van alcoholhoudende drank uitsluitend is toegestaan gedurende de periode die begint 1 uur voor aanvang van de eerste activiteiten en die eindigt twee uur na beëindiging van de laatste activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de paracommerciële rechtspersoon.