» Artikel 2:34f Verbod happy hours «

Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de desbetreffende horecalokaliteit op of het desbetreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.