»Artikel 2:40c Aanvraag vergunning«

De ondernemer dient de vergunning aan te vragen onder overlegging van:

1. een nauwkeurige omschrijving van de inrichting waarbij is opgenomen de oppervlakte daarvan, alsmede een plattegrond waarin is aangegeven op welke plaats in de kermishal speelautomaten in welk aantal worden opgesteld;

2. een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

3. een verklaring waaruit blijkt dat hij gerechtigd is over de ruimte te beschikken;

4. een verklaring omtrent het gedrag van de ondernemer dan wel, indien de ondernemer een rechtspersoon is, van degene(n) die de onderneming krachtens de (eventueel) bij te voegen statuten vertegenwoordigt (vertegenwoordigen) en van de beheerder van de kermishal.