» Artikel 2:57 Loslopende honden «

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

  • a. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;
  • b. binnen de bebouwde kom op de weg indien de hond niet is aangelijnd; of
  • c. op de weg indien die hond niet is voorzien van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen;
  • d. op het strand zonder dat die hond aangelijnd is, tussen 10.00 uur en 19.00 uur in de periode van 1 mei tot 1 oktober;
  • e. in het duingebied zonder dat die hond aangelijnd is.

2. Het verbod in het eerste lid aanhef en onder b is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

3. De verboden in het eerste lid aanhef en onder a, b, d en e zijn niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond:

a. die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden; of

b. die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.