» Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen «

Artikel 2:66 Begripsbepaling 

Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister 

Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437ter van het Wetboek van Strafrecht

Artikel 2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen goederen 

gereserveerd 

Artikel 2:70 Handel in horecabedrijven 

gereserveerd