» Betoging «

Artikel 2:2 Optochten

gereserveerd

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

Artikel 2:4 Afwijking termijn

vervallen

Artikel 2:5 Te verstrekken gegevens

vervallen