Evenementen

Artikel 2:24 Begripsbepaling

Artikel 2:25 Evenement

Artikel 2:25a Beslistermijn

Artikel 2:26 Ordeverstoring