»Informatie«

Samen meer groen

Is een initiatief van Stichting wijkbelang sbdl.

De stichting en de gemeente hebben afspraken gemaakt over de bakken in de Visbuurt. Wilt u ook plantenbakken in uw straat. Neem dan contact  met ons op.

Cultuur & Onderwijs

Het JOC is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die in Den Helder wonen.
Wanneer het gezinsinkomen onvoldoende is, kan een beroep gedaan worden op het JOC. 

Jeugdsportfonds

Den Helder creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging,

Jeugdoverlast

Jongeren zijn zich niet altijd bewust van de effecten van hun gedrag op hun omgeving en veroorzaken soms overlast voor andere inwoners. De gemeente wil graag weten wanneer men overlast van jeugd ondervindt. Hiervoor introduceren zij een meldpunt voor het melden van deze overlast.

WMO Den Helder

Heeft u problemen bij uw dagelijkse gang van zaken of om zelfstandig te blijven leven? Of heeft u een algemene vraag over zorg? Neem dan contact op met de gemeente.

Buiten Beter

Iedereen met een smartphone kan via de BuitenBeter app een bijdragen leveren aan het letterlijk in beeld brengen van de schade en dit snel en makkelijk melden aan de gemeente.

Coffeeshops

Beleidsregels inzake coffeeshops

Zwerfafval

Inwoners kunnen zwerfafval altijd melden aan de gemeente. Er wordt dan dezelfde dag nog actie ondernomen. Melden kan op www.denhelder.nl/melden of bel naar telefoonnummer 140223 (maandag tot en met vrijdag 8.30-17.00 uur).

Hulpwijzer Den Helder

Via deze website kunt u bruikbare informatie vinden over sociaal maatschappelijke voorzieningen.

Komt u toch onjuistheden tegen of mist u organisaties of andere goede initiatieven voor inwoners van gemeente Den Helder? Laat het de redactie weten via helpdeskvind@sdu.nl.