» Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast «

Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz. 

Artikel 4:14 Stankoverlast door gebruik van meststoffen 

gereserveerd

Artikel 4:15 Verbod handelsreclame 

Artikel 4:16 Vergunningplicht lichtreclame 

gereserveerd