» Maatregelen tegen overlast en baldadigheid «

Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal 

Artikel 2:42 Plakken en kladden 

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap e.d. 

Artikel 2:44 Verbod op het vervoeren inbrekerswerktuigen en van geprepareerde voorwerpen.

Artikel 2:45 Betreden van plantsoenen e.d. 

Artikel 2:46 Rijden over bermen e.d. 

Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen 

Artikel 2:47a Verplichte route 

Artikel 2:47b Gebruik lasers 

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik 

Artikel 2:48a Gevaarlijk drinkgerei en verpakkingen

Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen 

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten 

Artikel 2:51 Neerzetten van fietsen e.d.

Artikel 2:52 Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein e.d. 

Artikel 2:53 Bespieden van personen 

 gereserveerd 

Artikel 2:54 Bewakingsapparatuur 

gereserveerd

Artikel 2:55 Nodeloos alarmeren 

gereserveerd

Artikel 2:56 Alarminstallaties 

gereserveerd

Artikel 2:57 Loslopende honden 

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden 

Artikel 2:58a Opruimmiddel

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden 

Artikel 2:60 Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren 

gereserveerd

Artikel 2:61 Wilde dieren 

gereserveerd

Artikel 2:62 Loslopend vee 

gereserveerd

Artikel 2:63 Duiven 

gereserveerd

Artikel 2:64 Bijen 

gereserveerd

Artikel 2:65 Bedelarij