» schone buurt is een mooie buurt «

Herkenbaar in beeld

Medewerkers van de stichting zijn nu makkelijk te herkennen. Heeft u een vraag of melding, spreek ons gerust aan. Wij helpen u graag.''De holle kies'' op de Binnenhaven gedicht

Maar wat er allemaal aan vooraf ging zijn we bijna vergeten.

Veel geduld loont wel blijkt uit het artikel. Vijf jaar geleden kwam de buurt met een probleem bij onze Stichting Wijkbelang Visbuurt [nu Wijkbelang sbdl]. Op de binnenhaven, waar gewoond werd op een manier die voor Den Helder onwaardig was, door mensen die heel diepgezonken waren in hun leven. Mensen zonder uitkering, verslaafde en mensen die door ongeluk of andere oorzaken nergens meer onderdak konden vinden. Er gebeurde van alles in dit slooppand en veel dingen konden het daglicht niet verdragen.

Ik zal u verdere details besparen. De verhuurder deed niets anders als geld innen en de omgeving stond volledig machteloos. Het wekte bij mij zoveel woede richting de eigenaar en de overheid. Dit omdat de bewoners die in die zwijnenstal moesten leven met bedreigingen van handelaren en de eigenaar van het pand.

Door eigen schuld of niet dat kon ik niet hebben. Ik heb met buren foto's staan maken van handel en wandel rondom het pand. Hoe wij daarna met de afdeling Handhaving en de Stichting Wijkbelang Visbuurt de samenwerking hebben opgepakt en gezamenlijk hebben gezorgd, dat het leeg is gehaald en zelfs met de grond gelijk hebben gekregen. Is een heel lange weg geweest, maar na jaren toch gelukt.

Natuurlijk waren er mensen heel boos op me, maar dat liet me echt helemaal koud. Het was niet de eerste keer van mijn leven dat iemand mij niet mocht. Na de sloop ontstond er een groot gat in de doorgangsweg door Den Helder. Ik heb een aantal keer gesproken met beleggers en een vertegenwoordiger van de Woningstichting. Het was nooit "nee" maar niet het juiste moment. Er moet ook geld zijn, dit werd onthouden en overwogen, het geduld werd op de proef gesteld, maar het werd niet vergeten.

Nu komen er vier herenhuizen aan de voorkant en erachter vier woningen in de sociale klasse, die gebouwd gaan worden door de woningstichting. Na jaren een groot gat is dit een mooi nieuws. Soms duurt het iets langer en word het geduld op de proef gesteld, maar dan ontstaat er wel iets moois. Met dank aan de Woningstichting, buurtbewoners, afdeling Handhaving van de gemeente en wij natuurlijk: Stichting Wijkbelang sbdl.

Koos van Dongen.


 hdc 30-6-2018

Stadsnieuws

gemeente Den Helder


Fors bezuinigingen

Geen belasting verhoging  of zelfs verlaging hadden veel partijen in hun verkiezingsprogramma. Den Helder krijgt nu met een tekort te maken. Wie betaald de rekening?

- betaald parkeren terug

- verhoog de gemeentebelasting

Dan wordt de last eerlijk verdeeld en niet afgewikkeld op de zwakkere van de samenleving. En kan niet alleen de stad eens een keer goed worden aangepakt maar ook de wijken binnen de linie. 

hdc 28-6-2018