» schone buurt is een mooie buurt «

Herkenbaar in beeld

Medewerkers van de stichting zijn nu makkelijk te herkennen. Heeft u een vraag of melding, spreek ons gerust aan. Wij helpen u graag.


Bijstandsuitkering aanvragen

Heeft u tijdelijk geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan kunt u online een bijstandsuitkering aanvragen. De gemeente nodigt u daarna uit voor een gesprek. [Link]

Meedoenregeling 2017 voor minima

Ook dit jaar de Meedoenregeling van start. Deze regeling is bestemd voor inwoners met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm en een klein vermogen. De tegemoetkoming bedraagt 100 euro per persoon. U kunt vanaf 27 november 2017 via www.denhelder.nl een aanvraag indienen of via https://digid.nl/aanvragen.

Stadsnieuws

Iedere zondag publiceert de gemeente Den Helder belangrijke informatie op de Stadsnieuwspagina in Den Helder op Zondag. Edities in pdf-formaat.


Maximumsnelheid scootmobiel

Wij krijgen veel de vragen; wanneer mag je een scootmobiel rijden, waar, hoe snel en zijn daar regels voor? Vaak blijken de bestuurders niets van de regels af te weten.

We hebben de regels voor deze groep bestuurders op een rij gezet [meer]


17-02-2018

Veel gestelde vragen en de antwoorden

Beide organisaties zeggen de Visbuurt te vertegenwoordigen? Ons gebied is groter wij vertegenwoordigen een ieder die ons om hulp vragen uit alle wijken binnen de linie.

Binnen de Visbuurt gunnen Jullie elkaar het licht in de ogen niet? Wij hebben diverse keren toenadering gezocht naar de BVV maar de voorzitter van de BVV wilt niet samenwerken. Ik stel me als voorzitter professioneel op en ik zou dit ook graag willen zien van de voorzitter van de BVV. Zet het verleden opzij en ga verder met de belangen van de wijk.

Moet je dan de voorzitter niet vervangen? Koos heeft al veel ruimte gemaakt, hij heeft de voorzitterschap van het wijkplatform overgedragen en die van de stichting en heeft nu een adviserende rol. Het is vrij aan de BVV om zijn voorzitter wel of niet te vervangen. 

Het beste voor hebben met de Visbuurt? Het beste voor alle wijken binnen de Linie.

Beide organisaties zeggen namens de wijk te spreken? Wij spreken voor de mensen die het ons vragen of om hulp vragen. Je kan nooit namens een buurt spreken dan zou je van een iedere buurtbewoner boven de achttien per zaak een verzoek en een handtekening moeten hebben, dit geldt ook voor een vereniging je spreekt namens de leden indien zij tijdens een ledenvergadering met meerderheid hebben ingestemd. En dan is de vraag hoeveel procent van de buurt is lid in een wijk. Wij zeggen dan ook dat we in het belang van de wijk graag willen meedenken voor in een proces en dan maakt het niet uit welke wijk.

Wie vertegenwoordigen jullie, wie is jullie achterban? Wij vertegenwoordigen een iedere die ons om hulp vragen.   -toelichting- we wel veel steun hebben maar ons niet willen binden aan personen zodat we zo neutraal mogelijk kunnen optreden, daarom is het ook een stichting.

Ene over de coffeeshop zegt 'absoluut niet' en de andere 'ja? Wij hebben de coffeeshop ook liever niet en zeggen dus ook geen ja maar we moeten ook reëel zijn en zorgen voor een plan B. 

Zet de feiten op een rij:

-Het is een onderneming

-De grachtengordel is een vrij-sector

Op welke gronden zou de wethouder de vergunning moeten weigeren? Wij willen graag dat de wethouder met de directe betrokkenen en bewoners goede afspraken gaat maken voordat de vergunning wordt verleend.o.a.

- Meldpunt

- Sancties

- Proeftijd

Wij hebben dan ook een gesprek gehad met de wethouder en onze zorgen geuit en gevraagd om te kijken naar andere mogelijkheden en indien niet anders kan de mogelijkheid te bekijken voor plan B.
Niet iedereen in de Visbuurt is tegen de coffeeshop op de Zuidstraat er zijn genoeg mensen die af en toe een joint gebruiken. Gewone hardwerkende mensen en geen junks.

Voorbeelden van werken in de wijk(ken)?

- We hebben al veel ervaring opgedaan met de handel is soft en hard drugs [pand op de gracht naast de sauna] uit eindelijk zijn we er drie jaar mee bezig geweest om het met de grond gelijk te maken.

- In de Visbuurt hebben we met de gemeente en kamerverhuurbedrijven afspraken gemaakt wat betreft kamerverhuur in de Visbuurt.

- We zetten ons in tegen verpaupering van de panden in alle wijken binnen de linie. (samenwerking met VVH)

- Samen met de buurtbewoners plantenbakken geplaatst in de Visbuurt om de verstening tegen te gaan. (de voorzitter van de BVV is daar tegen)

- Geholpen in de Hartenstraat om de bomen overlast aan te pakken. (voorzitter van de BVV weigerde om de bewoners daar bij te staan)

- De bomen op het schoolplein die voor veel overlast zorgde samen met Jeroen van de Ree weggehaald.

- Drugsdealer in het pand van de Stakmanbossestraat aangepakt en verwijdert. (samenwerking VVH)

- We halen met regelmaat vuil uit de Spoor- en Bassingracht. (zonder hulp van de BVV)

- Poortjes laten plaatsen aan de Brouwerstraat omdat daar (brom)fietsen en scooters hard doorheen reden terwijl daar kinderen spelen.

- Einde van de spoorstraat samen met Woontij een oplossing gezocht om te voorkomen dat de jonge (GGZters) op straat kwamen te staan en de overlast opgelost. (toen de stichting aldaar ermee stopte)

- In de 1e Vroonstraat hebben we een probleem opgelost door simpel te bemiddelen en de bewoners met de juiste personen te laten praten (daar hadden de bewoners al meerdere melding gedaan naar de gemeente en de hulp gevraagd van Sandera Dekker die maar niet kwam).

- In de Cronjestraat hebben we een probleem opgelost door simpel te bemiddelen en te koppelen aan de juiste personen (bewoners wisten niet waar ze heen moesten omdat daar geen overlegorgaan is).

- Bemiddeld voor de openingstijden DNO Doen.

Enz...

i.v.m privilegie noemen we geen namen van mensen die ons hulp inroepen. 


Den Helder 7-2-2017

DNO DOEN

Het is al enige maanden geleden dat medewerkers van de stichting telefoontjes kregen van mensen die op straat rond zwierven. Hun behoeften deden in het riet en in de stegen van de wijk. Slapend in de stegen en zelfs in een mobiel toilet van een schildersbedrijf, in sommige gevallen hebben we de politie erbij gehaald die niks met de zaken konden. Daarop zijn er medewerkers van de stichting gesprekken aangegaan op straat om de verhalen te horen van de gebruikers van de nachtopvang DNO DOEN hier in Den Helder.

Daarna hebben we gesproken met de medewerkers van DNO DOEN die het vaak moeilijk vonden de deur niet eerder te mogen openen. Veelal wordt er door de mensen die gebruik maken van de opvang, gebruik gemaakt van de dagopvang in de stad, Het Leger der Heils en andere organisaties. Op de vraag wat doen de mensen tussen de sluitingstijd van de dagopvang en Het Leger de Heils e.a.? Kregen we het antwoord dat de school7 een tussenschakel was waar veelal gebruik van werd gemaakt. Ook de MC Donalds en diverse andere plaatsen in de stad werden gebruikt om te tijd tot negen uur te doden.

Wij van de stichting vonden dat de bibliotheek, MC Donalds en diverse andere plaatsen in de stad daar niet de geschikte plekken voor waren en hebben met onze bevindingen contact gezocht bij een ambtenaar op het gemeentehuis. Na enkele gespreken is er een bezoek geweest van een afgevaardigde van het gemeentehuis bij DNO DOEN. En hebben wij van de stichting contact gezocht met de verantwoordelijk ambtenaar die deze kwestie in haar budget heeft.

De directie van DNO DOEN wilde wel meewerken maar dan hadden ze wel extra kosten die gemaakt moesten worden. Wij hebben de betrokkenen gevraagd na te denken, we hebben het over mensen. Het is dan ook een feest voor ons dat we mogen lezen in de krant dat wethouder Pieter Kos in samenwerking met de afdeling handhaving het verlossende woord heeft dat voor de eerste vier maanden de deuren om 18:00 uur open gaan. We hopen dat het niet alleen voor de komende vier maanden is maar dat we over mogen gaan op een definitieve openingstijd van 18:00 uur.

Wilco Verhoef

Voorzitter.

Bron www.nhd.nl

Bo- Anne van Egmond 7-2-2017, 17:34

Daklozen kunnen de komende vier maanden als proef al vanaf zes uur 's avonds terecht in de nachtopvang van DNO Doen.

Tot vorige week donderdag was dit nog om negen uur. Met de proef, die veertigduizend euro kost, wil de gemeente bereiken dat daklozen minder tijd op straat hoeven door te brengen. ,,Veel van de bezoekers van de nachtopvang gaan overdag naar Actief Talent. Dat duurt tot en met de lunch'', zegt wethouder Pieter Kos. ,,Dan moesten ze dus tot negen uur 's avonds op straat doorbrengen. Nu is dat gat minder groot. Echte meldingen van overlast kregen we daar niet van, maar we kregen wel meldingen van mensen die zagen dat iemand in de regen en de kou in een portiek lag. Dat is niet de bedoeling. We willen niet dat mensen op straat liggen te slapen.''

Het brengt ook meer rust, stelt directeur Hil Rabenberg van DNO Doen: ,,Rust voor de mensen en ook voor de buren van de nachtopvang. Voorheen stonden ze ook wel echt te wachten voor de deur, soms blauwbekkend, dat was wat onrustig.'' De nieuwe tijden zijn 'volkomen ingeburgerd', aldus Rabenberg. ,,Ze wisten er meteen gebruik van te maken, maar ze hebben er ook zelf om gevraagd.'' De bezoekers van de nachtopvang kunnen nu een warme maaltijd nuttigen en meedoen aan activiteiten. ,,Daar hoort ook corvee bij'', zegt Rabenberg. ,,Maar ze hebben nu bijvoorbeeld ook meer tijd voor het doen van hun was, computeren of het voeren van een gesprek. Zo'n gesprek hielden we altijd wel, maar voorheen was hier toch minder tijd voor.'' Kos: ,,Bovendien waren mensen vaak ook minder aanspreekbaar, omdat ze zichzelf verwarmden met middelen waardoor ze de kou beter konden verdragen.''

Negen mensen maken gebruik van de nachtopvang. ,,Maar niet iedere nacht'', zegt Rabenberg. ,,We hebben een capaciteit van acht mensen, maar met het winterprotocol hebben we meer ruimte voor opvang.''


''De holle kies'' op de Binnenhaven gedicht

Maar wat er allemaal aan vooraf ging zijn we bijna vergeten.

Veel geduld loont wel blijkt uit het artikel. Vijf jaar geleden kwam de buurt met een probleem bij onze Stichting Wijkbelang Visbuurt [nu Wijkbelang sbdl].

Op de binnenhaven, waar gewoond werd op een manier die voor Den Helder onwaardig was, door mensen die heel diepgezonken waren in hun leven. Mensen zonder uitkering, verslaafde en mensen die door ongeluk of andere oorzaken nergens meer onderdak konden vinden. Er gebeurde van alles in dit slooppand en veel dingen konden het daglicht niet verdragen.

Ik zal u verdere details besparen. De verhuurder deed niets anders als geld innen en de omgeving stond volledig machteloos. Het wekte bij mij zoveel woede richting de eigenaar en de overheid. Dit omdat de bewoners die in die zwijnenstal moesten leven met bedreigingen van handelaren en de eigenaar van het pand.

Door eigen schuld of niet dat kon ik niet hebben. Ik heb met buren foto's staan maken van handel en wandel rondom het pand.

Hoe wij daarna met de afdeling Handhaving en de Stichting Wijkbelang Visbuurt de samenwerking hebben opgepakt en gezamenlijk hebben gezorgd, dat het leeg is gehaald en zelfs met de grond gelijk hebben gekregen. Is een heel lange weg geweest, maar na jaren toch gelukt.

Natuurlijk waren er mensen heel boos op me, maar dat liet me echt helemaal koud. Het was niet de eerste keer van mijn leven dat iemand mij niet mocht. Na de sloop ontstond er een groot gat in de doorgangsweg door Den Helder. Ik heb een aantal keer gesproken met beleggers en een vertegenwoordiger van de Woningstichting.

Het was nooit "nee" maar niet het juiste moment. Er moet ook geld zijn, dit werd onthouden en overwogen, het geduld werd op de proef gesteld, maar het werd niet vergeten.

Nu komen er vier herenhuizen aan de voorkant en erachter vier woningen in de sociale klasse, die gebouwd gaan worden door de woningstichting. Na jaren een groot gat is dit een mooi nieuws.

Soms duurt het iets langer en word het geduld op de proef gesteld, maar dan ontstaat er wel iets moois. Met dank aan de Woningstichting, buurtbewoners, afdeling Handhaving van de gemeente en wij natuurlijk: Stichting Wijkbelang sbdl.

Koos van Dongen.


Regeling huishoudelijke hulp toelage ook in 2018

30 november 2017

Sinds een aantal jaren kunnen inwoners uit de Wmo- doelgroep gebruikmaken van de regeling huishoudelijke hulp toelage. Dit geldt ook voor mensen die niet in de Wmo doelgroep zitten maar tijdelijk in een lastige situatie verkeren. Omdat deze regeling voorziet in een behoefte heeft de gemeente besloten om de regeling voort te zetten.

In het afgelopen jaar is er regelmatig een beroep gedaan op deze vorm van tijdelijke ondersteuning. De hulp is snel inzetbaar en eenvoudig aan te vragen bij één van de onderstaande zorgaanbieders. Vaak wordt deze hulp ingezet als iemand uit het ziekenhuis komt en thuis de draad weer op moet pakken. De kosten zijn € 5,00 per uur. Gedurende een periode van maximaal twaalf weken met een totaal van 36 uur.

Wie kan dit aanvragen?

Iedereen die behoort tot de Wmo doelgroep kan een beroep doen op de regeling Huishoudelijke hulp toelage. Daarnaast is de regeling voor:

mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben of behoefte hebben aan respijtzorg omdat er sprake is van een reëel risico van overbelasting;

(alleenstaande) ouders van gezinnen met veel problemen die kunnen worden ontlast door enkele uren per week huishoudelijke hulp;

inwoners die na een opname in het ziekenhuis, na een val of na een ander incident, tijdelijk behoefte hebben aan (extra) hulp bij het huishouden, zonder dat zij aanspraak willen of kunnen maken op een formele indicatie.

Voor alle aanvragers geldt de voorwaarde dat hij/zij bij de gemeente Den Helder als inwoner ingeschreven moet zijn.

Aanmelden kan bij één van de volgende zorgaanbieders:

Zorgkompas

contactpersonen mw. J. Mulder en mw. S. Smit

e-mailadres: noordholland@zorgkompas.net

telefoonnummer: 0517 431231

Vrijwaard

contactpersoon mw. Jill Kabel

e-mailadres: j.kabel@vrijwaard.nl

telefoonnummer: 0223 680824

M.I.E.P.

contactpersoon mw. A. van Dongen

e-mailadres: miep@kosterco.nl

telefoonnummer: 0111 410009

Alphatrots

e-mailadres: berend@alphatrots.nl


Tzorg

e-mailadres: astrid.gort@tzorg.nl

Hulp in huis

contactpersoon mw. A. van der Lelie

e-mailadres: info@hulpinhuis.eu

telefoonnummer: 0316 341051 of 0316 342006

Altijd Zorg Aanwezig

contactpersoon mw. R.de Vries

e-mailadres: r.devries@altijdzorgaanwezig.nl

telefoonnummer: 0223 717777

De Nieuwe Zorg Thuis

e-mailadres: steven@dnzt.nl

telefoonnummer: 085-0239043

's Heeren Loo

e-mailadres: miriam.steegers@sheerenloo.nl