» Openbaar water «

Artikel 5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water 

Artikel 5:25 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen 

Artikel 5:26 Aanwijzingen ligplaats 

Artikel 5:27 Verbod innemen ligplaats 

Artikel 5:28 Beschadigen van waterstaatswerken 

Artikel 5:29 Reddingsmiddelen 

Artikel 5:30 Veiligheid op het water 

Artikel 5:31 Overlast aan vaartuigen