» Over ons «


Stichting Wijkbelang sbdl is opgericht:
Op: 15 maart 2016
Door: Annemarie Verhoef de Vries (secretaris)
Wilco Verhoef (voorzitter / penningmeester)
Robert Biersma (oud vice voorzitter)
Koos van Dongen (adviseur)

Wat doen wij?

Wij zetten ons zowel sociaal als maatschappelijk in,voor een mooie schone leefbare stad met zijn diversiteit aan wijken. Dit in samenwerking met bewoners en de gemeente. Voorts zij die het nodig hebben te helpen en/of te verwijzen naar professioneel hulp. Samen met bewoners en de gemeente te zoeken naar oplossingen en deze uit te (laten) voeren. Het controleren van de uitvoering van taken door instanties.

Het verstrekken van informatie aan de wijken "Binnen de linie". Zal zowel gevraagd als ongevraagd woord voeren bij de betreffende instanties in het belang van de wijk. Het stimuleren en/of te bemiddelen tussen de belanghebbende partijen om daadwerkelijk het probleem aan te pakken om zo het beoogde doel te verkrijgen;en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. Al het vermogen gevormd door: subsidies,donaties,schenkingen enz. zullen ten goede komen aan de activiteiten voor een betere buurt.


Een probleem wordt opgelost door te blijven zoeken naar oplossingen

  • Ons wordt veel gevraagd, zijn er niet te veel verenigingen in de Visbuurt?

Voor de duidelijkheid Stichting wijkbelang stad binnen de linie is zoals de naam al aanduid geen buurtvereniging.

Het secretariaat is gevestigd in de Visbuurt maar we trekken ons het lot aan van alle wijken binnen de linie, met uitzondering van het winkelgebied daar is al een actieve groep bezig om het weer mooi te krijgen. We komen op voor alle bewoners binnen de linie maakt niet uit, uit welke buurt men komt.

  • Doen we dan niet hetzelfde als het Wijkplatform sbdl? Nee. Het wijkplatform sbdl is een klankbord en is geen uitvoerden partij. Ze is geen rechtspersoon en kan alleen maar aandacht vragen zonder enige verplichting op te leggen. Stichting Wijkbelang sbdl is een rechtspersoon en kan indien nodig een proces beginnen indien een situatie na aandringen niet veranderd.

We zijn bereid samen te werken met het Wijkplatform sbdl en verenigingen indien deze het zouden willen. We mogen aanschuiven als toehoren en niet deelnemen aan de voorkant.

Een straat is meer dan alleen waar je huis staat, uitstraling en een schone buurt bepalen ons woongenot.

Draag zelf ook een steentje bij en maak samen met ons een plan voor je straat.