» Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf «

Artikel 2:35 Begripsbepaling

Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie 

Artikel 2:37 Nachtregister 

gereserveerd

Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister