»Toezicht op openbare inrichtingen«

Artikel 2:27 Begripsbepalingen

Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting 

Artikel 2:29 Sluitingstijd 

Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting

Artikel 2:31 Verboden gedragingen

Artikel 2:32 Handel binnen openbare inrichtingen 

Artikel 2:33 Het college als bevoegd bestuursorgaan

Artikel 2:34 

gereserveerd