Verstrooiing van as

Artikel 5:35 Begripsbepaling 

Artikel 5:36 Verboden plaatsen 

Artikel 5:37 Hinder of overlast